Blogg

Preffar – en snabbguide

Preferensaktier eller preffar är ett intressant fenomen. Precis som stamaktier är det aktier som bolag ger ut, men det finns ganska många skillnader. Det som man först lägger märke till är ofta direktavkastningen som brukar vara riktigt bra. Vad är preffar, och hur kan man tjäna pengar med dem? Vi hittade bra information om preferensaktier på samuelssonsrapport.se. Här är en snabbguide om att handla med preffar.

Preferensaktier istället för lån

Om ett företag behöver ta in pengar för att finansiera verksamheten eller en investering finns ofta flera möjligheter. Vissa väljer att ta lån via banken eller ge ut obligationer. Andra väljer att ge ut nya stamaktier. Ibland väljer företag istället att ge ut preferensaktier. Varje sätt har sina för- och nackdelar. Olika former av lån belastar balansräkningen och medför ganska stor plikt mot låntagarna. Att ge ut stamaktier innebär utspädning i det nuvarande aktiekapitalet. Preferensaktier innebär varken ökad skuldsättning eller utspädning av aktiekapitalet. Dessutom är skyldigheterna mot dem som äger preferensaktier lägre än mot obligationsinnehavarna. Dock har preferensaktierna förtur jämte stamaktierna.

Regelbundna och stora utdelningar

De flesta preferensaktier lockar till sig investerare genom att erbjuda hög direktavkastning. Utdelningen brukar dessutom vara fyra gånger per år. Därför kan preferensaktier vara intressant för dig som vill öka på kassaflödet i aktieportföljen. Utdelningarna kan du använda till att till exempel köpa nya aktier för.

Begränsad totalavkastning

Allt är dock inte guld som glimmar. Det finns flera fällor med preferensaktier. Den mest uppenbara nackdelen är att totalavkastningen är begränsad. Preffar har nämligen en inlösenkurs. Det är en kurs till vilken bolagsstämman kan besluta att aktierna ska lösas in. Om så sker måste du lämna ifrån dig dina aktier och får istället ersättning enligt inlösenkursen. Det är bra så länge aktiepriset är lägre än inlösenkursen men samtidigt fungerar kursen som ett slags tak. Kursen blir sällan mycket högre än så. Det innebär att kurspotentialen i preferensaktier är begränsad. Därför brukar preferensaktier ha en lägre totalavkastning (utdelningar + kursförändring) jämfört med vanliga utdelningsaktier.

När ska man köpa preferensaktier?

Det kan vara intressant att äga preferensaktier för att sprida på riskerna i portföljen. Den höga direktavkastningen och kassaflödet brukar göra att den riskjusterade avkastningen i aktieportföljen stiger. Högre avkastning i förhållande till den risk som tas. För de flesta är nog ändå preffar bäst som ett komplement till andra investeringar. Det kanske kan vara klokt att låta max tio procent av portföljen vara i preferensaktier.

Konsumentfokuserade lån

Behöver du ta ett lån? Hos Freedom finance kan du på ett tryggt och enkelt sätt låna pengar till olika saker. Låneförmedlaren har närmare 20 års erfarenhet i branschen och är faktiskt en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden. Genom att samarbeta med flera av de största bankerna i Sverige kan Freedom finance ta fram bra lånevillkor utan att för den delen behöva utföra flera kreditupplysningar. När du lånar via Freedom finance jämförs flera lån men endast en kreditupplysning utförs. Om du är osäker på vilken låntyp som passar dig bäst finns även bra rådgivning att få via en erfaren lånehandläggare.

Billån

Det är få som kan spara ihop pengarna till en sprillans ny bil. Likväl är ju bilen ett av de viktigaste fordonen för många. Kanske är du helt och hållet beroende av din bil för att få vardagen att gå ihop med jobb, skola och barn? Har du väl hittat en bil du vill köpa kan du via Freedom finance ta ett billån. I vanliga fall kan man ta ett billån och därmed låna upp till 80 % av bilens värde (för att sedan finansiera de övriga 20 % till kontantinsatsen). Bilen står som bankens säkerhet. Men det är inte alltid man har råd med kontantinsatsen heller. Hos Freedom finance kan du låna hela beloppet till bilen utan säkerhet. Du slipper med andra ord kontantinsatsen. Du ansöker smidigt direkt via hemsidan och Freedom finance kommer då att jämföra mängder av olika lån för att hitta den bästa dealen för dig. När man tagit fram det bästa lånet får du lånehandlingarna för att begrunda och signera. Inom fem bankdagar har du pengarna på ditt konto och kan köpa bilen.

Betalningsanmärkning

Att låna pengar när du har en betalningsanmärkning är sällan en bra idé. Dock kanske du ändå inte har något val utan behöver en bil för att arbetet ska fungera. Hos Freedom finance kan du få hjälp att ansöka om billån trots betalningsanmärkningar. Innan du ansöker om ett billån eller privatlån bör du begrunda dina alternativ. Måste du verkligen handla just nu? Finns det någon annan du kan ta ett lån hos, exempelvis en förälder eller ett syskon?

Fondportfölj

Det behöver inte vara svårt att bygga en bra fondportfölj. Det kan vara riktigt svårt att skapa en bra och framgångsrik fondportfölj om man inte besitter stor kunskap om ämnet eller har tid att lära sig. Vissa vill inte lägga ner flera timmar på sitt sparande och då är det bra med några enkla riktlinjer för att skapa en bra fondportfölj. Det är extra viktigt att tänka på fyra faktorer när det kommer till fondportföljer:

Att sprida riskenDiversifiera är extremt viktigt när det kommer till investering. Fonder har olika specialiseringar och inriktningar samtidigt som fonder har regler att de inte får investera hela summan i en tillgång. Om man vill skapa en bra riskspridning är det därför fördelaktigt att äga flera olika fonder som dessutom har olika inriktningar.
 

Minska avgifterna i sparandet

Varje krona som betalas i avgifter kunde istället ha gått till att öka avkastningen. De pengar som tas ut i avgifter går man miste om i avkastning. Desto längre sparhorisont man har desto större påverkan kommer avgifterna få på avkastningen. Att minska på avgifterna är väsentligt för att bygga en bra fondportfölj.

Månadsspara eller spara regelbundet

Genom att spara regelbundet kan det vara en av de mest effektiva sätten att skapa hög avkastning. På det här sättet behövs inga spekulationer om när det är rätt läge och köpa, därför är månadsspara ett utmärkt alternativ. 

Se till att skatta effektivt

När man väljer konto har det en stor påverkan för hur mycket pengar som kommer bli över efter att skatten har blivit betald. Investeringssparkonto (ISK) infördes år 2012 har det blivit den mest populära kontotypen hos många sparinstitut. Detta är pågrund av att man betalar en schablonskatt i slutet av varje år istället för en vinstskatt, när man säljer fonder eller aktier. Det här har visat sig vara mycket lönsamt de senaste åren.

ISK (Investeringssparkonto)

Investeringssparkontot (ISK) lanserades som en ny sparform i Sverige från och med årsskiftet 2011/2012. Tanken med det här kontot är att det ska bli enklare att köpa aktier och fonder utan allt krångel med att deklarera. Det är också tanken att inspirera till sparande och detta genom att skapa möjligheten att byta värdepapper utan att utlösa reavinstskatt. Det är helt frivilligt att spara i ett ISK-konto och ett sådant konto får även innehas av en omyndig person, på det här sättet skapas större möjligheter för barnspar. 

Så öppnar du ett investeringssparkonto

Hos en bank öppnar du kontot och där kan du göra värdepappersaffärer utan att behöva deklarera dem. ISK-konton kan bara ägas av en person men du får ha hur många konton som önskas. Det går även att ha investeringssparkontot och en traditionell vanlig depå samtidigt. Alla värdepapper som aktier, fonder, derivat, certifikat med mera som finns noterade på en handelsplattform eller börs kan finnas på ditt ISK-konto. Det är helt fritt att ta ut pengar och det uttagna beloppet kommer inte beskattas. Avgifter i form av förvaltningsavgift och courtage tillkommer medans själva investeringssparkontot är kostnadsfritt.

Vad är schablonskatt?

Den skatt som finns på ett investeringssparkonto kallas för schablonskatt och den här beräknas genom att sparinstitutet sammanställer värdet av sparandet vid fyra tidpunkter under året. Det så kallade kapitalunderlag som är en fjärdedel av summan, multipliceras med statslåneräntan som verkade den 30 november året som var före beskattningsåret. Lägg också till ett tillägg på 1 procentenhet, det är detta som kallas för schablonintäkten och på det här betalar du 30 % skatt på. Man behöver inte själv utföra beräkningen av kapitalunderlaget utan det sköter sparinstitutet. Schablonintäkten kommer även vara ifylld i din deklaration i förväg. Det kan vara bra att komma ihåg att schablonskatten ska ändå betalas även om sparandet har minskat i värde.