Din lön som stafettläkare bör vara underordnad din hälsa

Din lön som stafettläkare bör vara underordnad din hälsa

Många läkare runt om i landet känner att de sakta men säkert börjar närma sig väggen. Kanske är utbrändhet någonting som du själv bekymrar dig över mer eller mindre dagligen? Har du i sådana fall vidtagit några konkreta åtgärder för att förebygga att du faktiskt går in i väggen? Har du utöver en hög lön som stafettläkare också uppbackning av ett bra bemanningsföretag som tar väl hand om dig? Annars kan det vara hög tid att du nu ser över din arbetssituation, innan det är för sent!

En bra balans i livet förhindrar att du till slut går in i väggen

Utbrändhet är förstås ett stort problem för den enskilde individen. Men det är faktiskt inte bara du själv som drabbas om du har oturen att gå in i väggen. En läkare som är utbränd riskerar att begå fler fel i sitt arbete och därmed spiller utbrändheten även över på patienterna. Dessutom finns det många allvarliga följdeffekter av en utbrändhet som även dessa drabbar dig på det individuella planet.

Så utöver att ha en hög lön som stafettläkare är det med andra ord viktigt att du även har en bra balans i livet. Detta får du enklast genom att börja samarbeta med ett bra bemanningsföretag. Genom att bli uthyrd av ett sådant som läkare kan du i högre utsträckning påverka din arbetstid och därigenom skapa en bättre balans mellan frihet och arbete. Detta är förmodligen det enskilt mest effektiva sättet att förhindra att du i förlängningen går in i väggen till följd av stress och arbetsbelastning.

Att du har en hög lön som stafettläkare förebygger inte utbrändhet

Det är viktigt att du får en hög lön som stafettläkare för att du ska känna dig sedd och tillräckligt högt värderad. Men din lön förebygger som bekant inte utbrändhet. För att förhindra att du går in i väggen behöver du därför:

  • skapa en bättre balans mellan arbete och fritid
  • vara ledig lite oftare och gärna även sammanhängande
  • arbeta mer kliniskt än administrativt
  • fortsätta utvecklas som individ och yrkesperson.

Dessa fördelar får du enklast genom att börja jobba som stafettläkare via ett bemanningsföretag.

Christin Sundberg

Kommentarer inaktiverade.