Factoring – en finansieringslösning för företag

Factoring – en finansieringslösning för företag

Factoring är en finansieringslösning som många företag använder sig av för att förbättra sin likviditet och kassaflöde. Genom factoring överlåter företaget sina fakturor till ett factoringbolag som ger företaget en förskottsbetalning på 70-90% av fakturabeloppet. Resten av betalningen erhålls när kunden har betalat sin faktura. På så sätt får företaget in pengar snabbare och slipper vänta 30-90 dagar på att kunden ska betala sin faktura.

Fördelar med factoring

  • Bättre likviditet och kassaflöde
  • Minskad administration kring fakturahantering
  • Minskad kreditrisk då factoringbolaget tar över kreditrisken
  • Möjlighet att expandera verksamheten

Genom att få in pengar snabbare för sina fakturor kan företaget betala sina egna räkningar i tid och även ha råd att expandera sin verksamhet. Factoringbolaget tar dessutom över risken om kunden inte skulle betala sin faktura.

Nackdelar med factoring

Det finns dock även några nackdelar med factoring:

  • Factoring är dyrare än banklån eller traditionell fakturafinansiering
  • Företaget får inte lika mycket betalt per faktura
  • Administration kring rapportering till factoringbolaget

Eftersom factoringbolaget tar en högre risk får de också en högre ersättning i form av ränta och avgifter. Företaget får heller inte lika mycket betalt per faktura eftersom de bara får 70-90% av beloppet direkt.

Vilka passar factoring för?

Factoring passar bäst för B2B-företag som säljer varor och tjänster till andra företag. Det är framförallt mindre företag med sämre likviditet som använder sig av factoring för att förbättra sitt kassaflöde. Även företag med snabb tillväxt kan ha nytta av factoring för att kunna expandera sin verksamhet. Factoringbolagen ställer dock krav på att företagets kunder har god kreditvärdighet för att minska risken.

Så går det till

För att teckna ett factoringavtal kontaktar företaget ett factoringbolag och lämnar in en ansökan. Factoringbolaget gör sedan en kreditbedömning av företaget och dess kunder. Om allt är godkänt tecknas ett factoringavtal där villkoren specificeras. Därefter skickar företaget löpande sina fakturor till factoringbolaget som betalar ut 70-90% av beloppet. När kunden sedan betalat fakturan erhåller företaget resterande del minus factoringbolagets avgifter.

Factoringmarknaden i Sverige

Marknaden för factoring i Sverige är växande och omsatte över 200 miljarder kronor 2021. De största aktörerna är Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank samt fristående bolag som TF Bank, Marginalen och Collector. Konkurrensen har ökat de senaste åren vilket pressat ner marginalerna. Samtidigt finns det utrymme för nya digitala aktörer som kan effektivisera processen ytterligare.

webmaster

Lämna ett svar