Personliga och anpassade ekonomiska tjänster

Personliga och anpassade ekonomiska tjänster

Redovisning är en central del av företagsekonomi och innefattar dokumentation av en organisations resurshantering, inklusive ekonomisk rapportering om resultat och ställning vid en given tidpunkt, vanligtvis vid bokslutsdagen. En välstrukturerad bokföring och årsredovisning är ett krav för alla företag och föreningar. Syftet med redovisning är att ge intressenter, såsom ägare, anställda, finansiärer och offentlig sektor, en heltäckande översikt av företagets ekonomiska ställning. En effektiv redovisning och jämförbar ekonomisk information är till fördel för hela samhället och alla intressenter i företaget. Reglerna för redovisning grundar sig på god redovisningssed och utges av de organisationer som är normgivande inom redovisningsområdet.

BQ Redovisning

BQ Redovisning är en redovisningsbyrå baserad i Stockholm som specialiserar sig på att erbjuda personliga och anpassade tjänster för företagare. De strävar efter att digitalisera sina tjänster för att erbjuda snabba och effektiva lösningar för alla företagsekonomiska behov samtidigt som de förstår vikten av personlig rådgivning och service. BQ Redovisning är känt som Sveriges tryggaste redovisningsbyrå.

Bokslut – En av BQ Redovisnings viktigaste tjänster

Varje år behöver företag stänga sin bokföring och upprätta ett bokslut för att skickas in till Bolagsverket. BQ Redovisning erbjuder olika bokslutstjänster beroende på företagsform och storlek. Om företaget ingår i en koncern kan det behöva upprättas en koncernredovisning. BQ Redovisning arbetar proaktivt för att göra årsbokslutet utan stressiga moment eller krångel. Dessutom finns de nära till hands om företagare har frågor och funderingar.

Förberedelse inför bokslut

BQ Redovisning erbjuder olika tjänster inkluderade i sina företagspaket för att hjälpa företag att förbereda sig inför bokslutet. Dessa inkluderar årsredovisning, årsbokslut, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och inkomstskatter. Bemanning är också en viktig tjänst som de erbjuder för att göra fasta kostnader till rörliga kostnader och undvika indirekta personalutgifter. BQ Redovisning hjälper företag att rekrytera rätt personal inom ekonomi genom att bemanna ekonomiassistenter och erbjuda rekrytering av ekonomiassistenter till företag i behov av det.

Ekonomisk rådgivning

BQ Redovisning arbetar hårt för att göra företagares ekonomi transparent och tydlig. Genom deras personliga och anpassade tjänster kan de erbjuda en modern och snabb service. Som en av Sveriges tryggaste redovisningsbyråer, erbjuder BQ Redovisning även ekonomisk rådgivning till sina kunder. Vår ekonomiska rådgivning omfattar en rad olika områden, inklusive investeringar, finansiering, skatter och budgetering. Vi förstår att varje företag är unikt och har sina egna behov och utmaningar. Därför strävar vi efter att erbjuda personlig och anpassad ekonomisk rådgivning som tar hänsyn till företagets specifika situation och mål.

webmaster

Lämna ett svar