Kontantfinans kontokrediter utmanar traditionella lån

Kontantfinans kontokrediter utmanar traditionella lån

När du är i behov av lite extra pengar kan du som låntagare hamna i en situation då du tvingas välja mellan olika finansiella produkter. Två av de vanligaste låneprodukter är de kontokrediter som bland andra Kontofinans tillhandahåller och traditionella banklån. Bägge dessa typer av lån har sina unika syften och fördelar när du behöver låna pengar. Samtidigt fungerar de på lite olika sätt. Här belyser vi de viktigaste skillnaderna mellan de båda lösningarna.

Kontantfinans kontokrediter har andra villkor för återbetalning

En viktig punkt där Kontantfinans kontokrediter skiljer sig åt från traditionella banklån är återbetalningen. Detta kan enklas belysas på följande sätt:

  • Traditionella banklån har generellt sett en fast plan för amortering. Varje enskild månad amorterar du lite grann på lånet och därmed minskas lånebeloppet sakta men säkert över tid. Om du missar att göra en betalning kan detta leda till dröjsmålsavgifter och i förlängningen betalningsanmärkningar.
  • Kontokrediter har vanligtvis ingen fastlagd plan för återbetalning. Du är istället fri att betala tillbaka det belopp som du har lånat över lite längre tid. Detta förutsatt att du betalar det minimibelopp som gäller för den aktuella månaden. Denna flexibilitet kan vara attraktiv när du har kortsiktiga flaskhalsar i ditt kassaflöde som du vill kunna hantera.

Även räntan skiljer sig åt mellan de bägge typerna av lån

En annan punkt där Kontantfinans kontokrediter skiljer sig åt från traditionella banklån har att göra med räntan. För att förklara detta på ett enkelt sätt kan vi strukturera upp förklaringen så här:

  • Traditionella banklån har vanligtvis en lite lägre ränta jämfört med en kreditlina. Räntan kan vara antingen fast eller rörligt, beroende på hur villkoren för ditt lån ser ut.
  • Kontokrediter har generellt sett en lite högre ränta än vad ett vanligt banklån har. Du betalar dock bara ränta på det belopp som du har lånat inom ramen för ditt kreditutrymme. Det betyder att du inte behöver betala någon ränta på de pengar som du inte har valt att plocka ut från kreditkontot.

Detta är bara några av de viktiga skillnader som finns mellan kreditlinor och banklån. Genom att förstå dessa kan du enklare avgöra vilken typ av lån som passar dig bäst.

Christin Sundberg

Kommentarer inaktiverade.