Hur kan företag låna via P2B?

Hur kan företag låna via P2B?

P2B står för Peer to Business och är en låneform där privatpersoner investerar i lån till företag. Detta sker via P2B-plattformar vilka står för all administration av lånet.

Så fungerar en låneplattform

En låneplattform är en slags mellanhand mellan investerare och de företag som söker kapital. Företagaren har enbart kontakt med plattformen eftersom de sköter all administration kring företagslånet. Men det är privatpersoner (och ibland företag) som finansierar lånen. På detta sätt behöver alltså inte låneplattformen själv ha flera hundra miljoner i kapital att låna ut.

Den som vill hitta information om företagslån kan gå till https://a5.nu/.

När företag vill låna pengar

När ett företag behöver finansiering kan de kontakta en låneplattform och beskriva sitt behov. Företaget som driver plattformen kommer nu att göra en grundlig ekonomisk kontroll för att avgöra kreditrisken. Anses risken vara för hög kommer företaget som ansökt om lån inte bli beviljad det. Anser de däremot att kreditrisken är acceptabel bestäms vilken räntesats som kan erbjudas.

Därefter läggs en utförlig presentation ut på hemsidan som beskriver företagets verksamhet, vad lånet ska användas till, ränta och beräknad risknivå. Nu kan privatpersoner som har konto på plattformen investera i dessa lån – något som beskrivs under kommande rubrik.

När privatpersoner vill investera

Att investera i företagskrediter är idag mycket enkelt. Ett gratis konto skapas på någon av de låneplattformar som förmedlar företagslån. Därefter går det att läsa om samtliga företag som för tillfället söker finansiering. Ofta går det även att se hur stor summa som redan finansierats.

Ett projekt väljs och sedan hur stor summa som önskas investeras. Skulle däremot inte lånet bli helt finansierat under finansieringsperioden kan pengarna betalas tillbaka till investerarna. Det krävs alltså oftast att hela önskade belopp är finansierat för att lånet ska gå igenom.

Så fungerar företagslånet löpande

Efter att ett företag har ansökt om lån, samt fått det finansierat av investerare, betalas lånesumman ut. Därefter sker löpande månadsbetalning till det företag som driver plattformen. De i sin tur fördelar ut summan på olika investerare som investerat i just det lånet. Det kan exempelvis vara över 100 investerare på ett enda företagslån.

Skulle lånevillkoren inte följas kan ärendet gå till Kronofogden som i värsta fall kan genomföra indrivning. För den som tecknar ett företagslån via en P2B-plattform finns alltså inte några skillnader mot att teckna det via en bank. Detta förutom risken att finansiering uteblir om för få investerare är intresserad av projektet.

webmaster

Lämna ett svar