Arkiv 16 juli, 2019

Fondportfölj

Det behöver inte vara svårt att bygga en bra fondportfölj. Det kan vara riktigt svårt att skapa en bra och framgångsrik fondportfölj om man inte besitter stor kunskap om ämnet eller har tid att lära sig. Vissa vill inte lägga ner flera timmar på sitt sparande och då är det bra med några enkla riktlinjer för att skapa en bra fondportfölj. Det är extra viktigt att tänka på fyra faktorer när det kommer till fondportföljer:

Att sprida riskenDiversifiera är extremt viktigt när det kommer till investering. Fonder har olika specialiseringar och inriktningar samtidigt som fonder har regler att de inte får investera hela summan i en tillgång. Om man vill skapa en bra riskspridning är det därför fördelaktigt att äga flera olika fonder som dessutom har olika inriktningar.
 

Minska avgifterna i sparandet

Varje krona som betalas i avgifter kunde istället ha gått till att öka avkastningen. De pengar som tas ut i avgifter går man miste om i avkastning. Desto längre sparhorisont man har desto större påverkan kommer avgifterna få på avkastningen. Att minska på avgifterna är väsentligt för att bygga en bra fondportfölj.

Månadsspara eller spara regelbundet

Genom att spara regelbundet kan det vara en av de mest effektiva sätten att skapa hög avkastning. På det här sättet behövs inga spekulationer om när det är rätt läge och köpa, därför är månadsspara ett utmärkt alternativ. 

Se till att skatta effektivt

När man väljer konto har det en stor påverkan för hur mycket pengar som kommer bli över efter att skatten har blivit betald. Investeringssparkonto (ISK) infördes år 2012 har det blivit den mest populära kontotypen hos många sparinstitut. Detta är pågrund av att man betalar en schablonskatt i slutet av varje år istället för en vinstskatt, när man säljer fonder eller aktier. Det här har visat sig vara mycket lönsamt de senaste åren.

ISK (Investeringssparkonto)

Investeringssparkontot (ISK) lanserades som en ny sparform i Sverige från och med årsskiftet 2011/2012. Tanken med det här kontot är att det ska bli enklare att köpa aktier och fonder utan allt krångel med att deklarera. Det är också tanken att inspirera till sparande och detta genom att skapa möjligheten att byta värdepapper utan att utlösa reavinstskatt. Det är helt frivilligt att spara i ett ISK-konto och ett sådant konto får även innehas av en omyndig person, på det här sättet skapas större möjligheter för barnspar. 

Så öppnar du ett investeringssparkonto

Hos en bank öppnar du kontot och där kan du göra värdepappersaffärer utan att behöva deklarera dem. ISK-konton kan bara ägas av en person men du får ha hur många konton som önskas. Det går även att ha investeringssparkontot och en traditionell vanlig depå samtidigt. Alla värdepapper som aktier, fonder, derivat, certifikat med mera som finns noterade på en handelsplattform eller börs kan finnas på ditt ISK-konto. Det är helt fritt att ta ut pengar och det uttagna beloppet kommer inte beskattas. Avgifter i form av förvaltningsavgift och courtage tillkommer medans själva investeringssparkontot är kostnadsfritt.

Vad är schablonskatt?

Den skatt som finns på ett investeringssparkonto kallas för schablonskatt och den här beräknas genom att sparinstitutet sammanställer värdet av sparandet vid fyra tidpunkter under året. Det så kallade kapitalunderlag som är en fjärdedel av summan, multipliceras med statslåneräntan som verkade den 30 november året som var före beskattningsåret. Lägg också till ett tillägg på 1 procentenhet, det är detta som kallas för schablonintäkten och på det här betalar du 30 % skatt på. Man behöver inte själv utföra beräkningen av kapitalunderlaget utan det sköter sparinstitutet. Schablonintäkten kommer även vara ifylld i din deklaration i förväg. Det kan vara bra att komma ihåg att schablonskatten ska ändå betalas även om sparandet har minskat i värde.