ISK (Investeringssparkonto)

ISK (Investeringssparkonto)

Investeringssparkontot (ISK) lanserades som en ny sparform i Sverige från och med årsskiftet 2011/2012. Tanken med det här kontot är att det ska bli enklare att köpa aktier och fonder utan allt krångel med att deklarera. Det är också tanken att inspirera till sparande och detta genom att skapa möjligheten att byta värdepapper utan att utlösa reavinstskatt. Det är helt frivilligt att spara i ett ISK-konto och ett sådant konto får även innehas av en omyndig person, på det här sättet skapas större möjligheter för barnspar. 

Så öppnar du ett investeringssparkonto

Hos en bank öppnar du kontot och där kan du göra värdepappersaffärer utan att behöva deklarera dem. ISK-konton kan bara ägas av en person men du får ha hur många konton som önskas. Det går även att ha investeringssparkontot och en traditionell vanlig depå samtidigt. Alla värdepapper som aktier, fonder, derivat, certifikat med mera som finns noterade på en handelsplattform eller börs kan finnas på ditt ISK-konto. Det är helt fritt att ta ut pengar och det uttagna beloppet kommer inte beskattas. Avgifter i form av förvaltningsavgift och courtage tillkommer medans själva investeringssparkontot är kostnadsfritt.

Vad är schablonskatt?

Den skatt som finns på ett investeringssparkonto kallas för schablonskatt och den här beräknas genom att sparinstitutet sammanställer värdet av sparandet vid fyra tidpunkter under året. Det så kallade kapitalunderlag som är en fjärdedel av summan, multipliceras med statslåneräntan som verkade den 30 november året som var före beskattningsåret. Lägg också till ett tillägg på 1 procentenhet, det är detta som kallas för schablonintäkten och på det här betalar du 30 % skatt på. Man behöver inte själv utföra beräkningen av kapitalunderlaget utan det sköter sparinstitutet. Schablonintäkten kommer även vara ifylld i din deklaration i förväg. Det kan vara bra att komma ihåg att schablonskatten ska ändå betalas även om sparandet har minskat i värde.

webmaster

Lämna ett svar