Vet mer om Pluralism

Vet mer om Pluralism

Pluralism.se är en webbplats med mottot ”Rättvisare arbetsliv”. På webbplatsen finns undersidor som:

  • Värdegrund
  • Diskriminering
  • Härskarteknik
  • Felbehandlad.

I den här texten får du mer information om Pluralism.se och vad de arbetar för.

Pluralism.se – bakgrund och mål

Pluralism skriver på sin hemsida att Sverige är långt ifrån förskonat från saker som hot, våld, diskriminering och rasism. De konstaterar att vi ligger framför många andra jämförbara länder – men att vi inte är bäst i klassen. De menar att det finns problem i skolorna, på arbetsplatserna och i samhället i övrigt, där det främsta problemet de vill arbeta mot är att alla inte ges samma möjligheter och chanser.

Personerna som ligger bakom Pluralism.se har ”lång erfarenhet” av dessa typer av frågor. De menar att alla inte ges möjligheten att bidra till samhället – och att de vet vilka strukturer som måste brytas för att så ska ske.

Målet, sammanfattat, är att ge tips, tankar och fakta kring jämställdhet samt arbete mot diskriminering.

Värdegrund

På undersidan ”värdegrund?” resonerar Pluralism.se kring vad ordet egentligen betyder. De påpekar att företag ofta talar om sin värdegrund när något fel har skett, och att man då ofta stöter på ordet. De sammanfattar det som ett förhållningssätt som organisationer, företag och myndigheter tar fram gemensamt.

Diskriminering

På undersidan ”diskriminering?” avhandlar de vad diskriminering innebär. Här kan man läsa att det förekommer i många olika former och att det på grund av det är svårt att förklara på ett tydligt sätt. Den grundläggande betydelsen av ordet är dock att någon utsätts för orättvis behandling – och att det sker i samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Härskarteknik

På en annan undersida kan man läsa mer om härskarteknik och vad det innebär egentligen. Man får också lära sig att ordet kommer från den norska politikern Berit Ås för över 30 år sedan. Begreppet myntades när hon identifierade angrepp och subtila attacker som hon fick utstå i det norska parlamentet.

Felbehandlad

På en annan undersida på Pluralism.se får man lära sig mer om vad man kan göra om man känner sig felbehandlad. Främst uppmanar de till att de som bevittnar diskriminering i någon form bör stå upp och våga ta strid. Det är inte alltid lätt att våga säga ifrån – men i slutändan är det civilkurage det handlar om.

webmaster

Lämna ett svar