Preffar – en snabbguide

Preffar – en snabbguide

Preferensaktier eller preffar är ett intressant fenomen. Precis som stamaktier är det aktier som bolag ger ut, men det finns ganska många skillnader. Det som man först lägger märke till är ofta direktavkastningen som brukar vara riktigt bra. Vad är preffar, och hur kan man tjäna pengar med dem?

Preferensaktier istället för lån

Om ett företag behöver ta in pengar för att finansiera verksamheten eller en investering finns ofta flera möjligheter. Vissa väljer att ta lån via banken eller ge ut obligationer. Andra väljer att ge ut nya stamaktier. Ibland väljer företag istället att ge ut preferensaktier. Varje sätt har sina för- och nackdelar. Olika former av lån belastar balansräkningen och medför ganska stor plikt mot låntagarna. Att ge ut stamaktier innebär utspädning i det nuvarande aktiekapitalet. Preferensaktier innebär varken ökad skuldsättning eller utspädning av aktiekapitalet. Dessutom är skyldigheterna mot dem som äger preferensaktier lägre än mot obligationsinnehavarna. Dock har preferensaktierna förtur jämte stamaktierna.

Regelbundna och stora utdelningar

De flesta preferensaktier lockar till sig investerare genom att erbjuda hög direktavkastning. Utdelningen brukar dessutom vara fyra gånger per år. Därför kan preferensaktier vara intressant för dig som vill öka på kassaflödet i aktieportföljen. Utdelningarna kan du använda till att till exempel köpa nya aktier för.

Begränsad totalavkastning

Allt är dock inte guld som glimmar. Det finns flera fällor med preferensaktier. Den mest uppenbara nackdelen är att totalavkastningen är begränsad. Preffar har nämligen en inlösenkurs. Det är en kurs till vilken bolagsstämman kan besluta att aktierna ska lösas in. Om så sker måste du lämna ifrån dig dina aktier och får istället ersättning enligt inlösenkursen. Det är bra så länge aktiepriset är lägre än inlösenkursen men samtidigt fungerar kursen som ett slags tak. Kursen blir sällan mycket högre än så. Det innebär att kurspotentialen i preferensaktier är begränsad. Därför brukar preferensaktier ha en lägre totalavkastning (utdelningar + kursförändring) jämfört med vanliga utdelningsaktier.

När ska man köpa preferensaktier?

Det kan vara intressant att äga preferensaktier för att sprida på riskerna i portföljen. Den höga direktavkastningen och kassaflödet brukar göra att den riskjusterade avkastningen i aktieportföljen stiger. Högre avkastning i förhållande till den risk som tas. För de flesta är nog ändå preffar bäst som ett komplement till andra investeringar. Det kanske kan vara klokt att låta max tio procent av portföljen vara i preferensaktier.

webmaster

Lämna ett svar