Jämför företagslån utifrån…

Jämför företagslån utifrån…

Oavsett vilket lån som önskas tecknas finns en stor fördel att jämföra låneerbjudanden från flera olika banker. Det gäller även för den som jämför företagslån inför att företaget behöver finansiering. Men då krävs även att man förstår de olika begreppen – vilka förklaras nedan:

Jämför företagslån – Begreppen

 • Effektiv ränta
  Med effektiv ränta menas den totala kostnader per år i jämförelse med lånebeloppet. Med andra ord den procentuella avgift som betalas per år. Effektiv ränta måste, enligt svensk lag, presenteras på alla lån och krediter som vänder sig till privatpersoner. Detta för att förenkla jämförelsen. Den som jämför företagslån kommer däremot snart att upptäcka att effektiv ränta inte alltid nämns. Orsaken är att lagen inte gäller tjänster som vänder sig till företag.
 • Nominell ränta
  Nominell ränta benämns oftast enbart med ”ränta”. Det är den procentuella avgift som betalas för att lånet ska få tecknas. Alla företagslån har däremot inte ränta. En del har bara en fast avgift medan andra har både ränta och avgifter.
 • Kapitalkostnad
  Med kapitalkostnad menas den totala summa som företaget kommer att ha betalat för lånet under hela löptiden. Det är då inklusive räntor och avgifter. Jämför företagslån utifrån kapitalkostnad och se därmed vad det skulle kosta. Oavsett räntor, rabatter eller amorteringstid så är det kapitalkostnaden som tydligast visar vilket alternativ som är billigast i längden.
 • Månadskostnad
  Hur stor summa har företaget möjlighet att betala varje månad? Det är en avgörande punkt att utgå ifrån för att inte skulden ska påverka företaget ekonomiskt negativt. Genom att välja längre amorteringstid blir månadskostnaden lägre – men kapitalkostnaden högre.
 • Betalningsfria månader
  De flesta som jämför företagslån fokuserar på räntan, kapitalkostnaden eller månadskostnaden. Men det finns även andra faktorer att jämföra. Detta inte minst för de företag som vill ha en lite mer flexibel återbetalning. Ibland erbjuder bankerna exempelvis betalningsfria månader. Om företaget av någon anledning har svag likviditet en månad kan ”betalningsfri månad” aktiveras varpå någon betalning inte behöver ske. Hela amorteringen skjuts upp en månad tillsammans med den ränta som ackumuleras.
 • Om det är lån eller kontokredit
  Jämför företagslån, kontokrediter och andra finansieringsalternativ. Företag som har behov av finansiering kan välja på en rad olika alternativ. Är det återkommande likviditetsproblem, på grund av instabilt kassaflöde, kan exempelvis försäljning av fakturor vara ett bättre alternativ än lån.
webmaster

Lämna ett svar